5 CÁCH DÙNG “AS” TRONG TIẾNG ANH

5 CÁCH DÙNG “AS” TRONG TIẾNG ANH
Cách dùng 1: AS CÓ NGHĨA LÀ: BỞI VÌ
Khác với BECAUSE, khi dùng AS để giải thích lý do thì lý do đó người nghe/người đọc đã biết rồi.
Ví dụ: As you failed the test, you will have to take the whole course again. (Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học).
As vietnam is next door to china, it has to be cautious with its foreign policies. (Vì Việt Nam nằm sát bên Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình).
Cách dùng 2: As có nghĩa là: với tư cách là.Với nghĩa này, tất nhiên sau AS phải là một danh từ.
Ví dụ:He works in that hospital as a chief nurse (Anh ấy làm ở bệnh viện đó với cương vị là Điều Dưỡng Trưởng).
I am telling you this as a friend (Tôi cho anh biết điều này với tư cách là một người bạn)
Cách dùng 3: As có nghĩa là Như+ Với nghĩa “như”, AS được theo sau bởi một mệnh đề (với đủ chủ ngữ và vị ngữ).
Ví dụ:As I said, english grammar is not that difficult to understand (Như tôi đã nói, văn phạm tiếng Anh không đến nỗi khó hiểu lắm).
Please do as you are told (Vui lòng làm y như bạn được yêu cầu)
+ Với nghĩa “Như”, AS còn được theo sau bởi một quá khứ phân từ, tức động từ thêm ED hoặc động từ bất quy tắc ở cột 3.
As mentioned above (như đã được nhắc ở trên)
As shown above (như đã được trình bày ở trên)
+ Thành ngữ As you wish: tạm dịch “Tùy bạn vậy” (nếu bạn muốn vậy tôi sẽ làm theo ý bạn, mặc dù tôi không tán thành lắm)
Cách dùng 4: AS TRONG THÀNH NGỮ SUCH AS và AS LONG ASSUCH AS : có nghĩa là chẳng hạn như.
Sau Such as là một loạt những danh từ dùng để liệt kê.
Sau such as không cần dấu phẩy cũng không cần dấu hai chấm.
Ví dụ:There are many things you can do to improve your english, such as listening to english music, watching english movies and going to english speaking clubs. ( Có nhiều thứ bạn có thể làm để cải thiện trình độ tiếng Anh của mình, chẳng hạn như nghe nhạc tiếng Anh, xem phim tiếng Anh và tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh)
I can play many musical instruments such as the guitar, the piano and the flute (Tôi có thể chơi nhiều nhạc cụ chẳng hạn như đàn ghita, đàn dương cầm và sáo)
AS LONG AS: nghĩa là “miễn là”.
Ví dụ:You can borrow this book as long as you return it before sunday (Bạn có thể mượn quyển sách này miễn là bạn trả lại trước ngày Chủ nhật)
AS LONG AS: có nghĩa “dài đến..”
Đứng trước một con số+ đơn vị chiều dài.
Ví dụ:Some snakes are as long as 4 meters. (một số loài rắn dài đến 4 m)
AS LONG AS: có nghĩa Đến..(bao lâu) hoặc bao lâu.. theo sau bởi một con số+ đơn vị thời gian hoặc một mệnh đề.
Ví dụ:This job can take as long as 10 days (Công việc này có thể mất đến 10 ngày)
You can stay here as long as you like (bạn có thể ở đây bao lâu tùy thích)
Cách dùng 5:AS trong so sánh bằng: As+ Tính từ/Trạng từ + As….
Ví dụ:He is as tall as his father (anh ấy cao bằng bố của anh ấy) .
This is not as easy as it looks (cái này nhìn tưởng dễ nhưng không dễ như vậy đâu).
Đôi khi người ta dùng so sánh bằng nhưng không đưa ra đối tượng so sánh thứ hai vì ngữ cảnh cho phép tự hiểu.
Ví dụ:He has two daughters. The older one is not as pretty (Ông ấy có 2 cô con gái. Cô lớn hơn không đẹp bằng cô út)

5/5 - (4 bình chọn)

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *