BẰNG TIẾNG ANH CÓ GIÁ TRỊ VĨNH VIỄN

BẰNG TIẾNG ANH CÓ GIÁ TRỊ VĨNH VIỄN

Bằng tiếng Anh có giá trị vĩnh viễn: tính đến nay bằng tiếng Anh có giá trị vĩnh viễn cực kì ít, hầu như là không có hoặc chỉ có giá trị 2 năm.
Chứng chỉ KET (Key English Test) trong hệ thống chứng chỉ tiếng Anh Cambidge hoặc chứng chỉ tiếng Anh A2 trong khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ được công nhận là bằng tiếng Anh có giá trị vĩnh viễn.
Trên chứng chỉ tiếng Anh A2 không có ghi giá trị sử dụng. Tuy nhiên, mỗi đơn vị sẽ quy định có chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh A2 có giá trị vĩnh viễn hoặc có đơn vị chỉ chấp nhận chứng chỉ tiếng Anh A2 có giá trị 2 năm.
Bằng tiếng Anh có giá trị vĩnh viễn sẽ chứng minh được trình độ, khả năng về ngôn ngữ của bạn và có hiệu lực lâu dài.
Chứng chỉ tiếng Anh vĩnh viễn bao gồm 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Khi 4 kỹ năng này đạt tiêu chuẩn thì bạn sẽ được cấp bằng tiếng Anh vĩnh viễn, chỉ cần thi một lần và sẽ sử dụng được cả đời.

Rate this post

Đào Thị Bích Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *