Cách hỏi đường bằng tiếng Anh

Ngoài những từ vựng tiếng anh về chỉ đường, bạn đọc cũng nên trang bị những từ vựng tiếng anh về hỏi đường. Dưới đây là những mẫu câu hỏi đường thông dụng nhất.

Những cách hỏi đường bằng tiếng Anh đơn giản nhất

Cách hỏi đường bằng tiếng Anh
Cách hỏi đường bằng tiếng Anh

1Excuse me, do you know which way to the (X)?: Xin lỗi, bạn có biết đường đến (địa điểm X) không?

2Is this the train for (X)?: Có phải tàu này chạy đến (địa điểm X) không?

3Excuse me, where am I?: Xin lỗi, đây là chỗ nào?

4Excuse me, could you show me the way to the (X), please?: Xin lỗi, bạn có phiền chỉ cho tôi đường ra (địa điểm X)?

5. Is this the right way for (X)?: Đây có phải đường đi đến (địa điểm X) không?

6. We’re looking for (X): Chúng tôi đang tìm (địa điểm X).

7. Am I on the right road for (X)?: Đường tôi đang đi tới (địa điểm X) có chính xác không?

8. Could you show me on the map, please?: Bạn làm ơn chỉ giúp tôi bằng bản đồ được không?

9. Do you have a map?: Bạn có mang bản đồ ở đây không?

10. Where is the X bookstore, please?: Bạn làm ơn cho biết hiệu sách X ở chỗ nào?

11. I’ve lost my way: Tôi đi lạc mất rồi.

12. I don’t remember the street: Tôi không nhớ đường nữa rồi.

13. Excuse me, can you tell us how to get to (X)?: Xin lỗi, bạn có thể chỉ đường đến (địa điểm X) dùm chúng tôi không?

14. Please show me the way to (X)!: Làm ơn chỉ đường giúp tôi đến (địa điểm X)

15. Please tell me the way to (X)!: Làm ơn chỉ cho tôi đường nào đi đến (địa điểm X) với!

16. Could you please tell me, where is this?: Bạn làm ơn nói cho tôi biết đây là chỗ nào được không?

17. Which way should I go?: Tôi nên đi đường nào?

18. What is this street?: Con đường này tên là gì?

19. Where do I turn?: Tôi phải rẽ ở đoạn nào?

20. Where is (X)?: (Địa điểm X) ở đâu?

Xem thêm: Phân biệt “ Happen” và “Occur”

Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *