Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được

Danh từ đếm được (Countable nouns) 

Danh từ đếm được là những danh từ chỉ đối tượng có thể đếm được. Danh từ đếm được có dạng số ít (Single) và danh từ số nhiều (Plural). Danh từ đếm được thường dùng để chỉ vật. Với hầu hết các danh từ đếm được, ta thêm –hoặc -es  để chuyển từ dạng số ít sang số nhiều.

SINGULAR (Số ít) PLURAL (Số nhiều)
chair chairs
bottle bottles
box boxes
Uncountable nouns
Uncountable nouns

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns)

Danh từ không đếm được (Uncountable nouns) là những danh từ chỉ đối tượng không đếm được. Vì thế danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít mà không có dạng số nhiều. Danh từ không đếm được dùng chỉ đối tượng trừu tượng (như sự tin tưởng, lời khuyên…) hoặc những tập hợp ( như hành lý, vật dụng…)

SINGULAR
money
furniture
information

Cách sử dụng danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Khi nói về cách sử dụng danh từ không đếm được và danh từ đếm được, chúng ta chú ý tới các mạo từ và tính từ đi kèm. Một số mạo từ và tính từ có thể đi cùng thể dùng với cả danh từ đếm được và không đếm được nhưng một số khác chỉ có thể đi kèm với danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.

LƯU Ý:

CHỈ DÙNG VỚI DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC

Example
a a doctor, a pen, a meal, a class, a college
many many cups, many books, many libraries, many flights
few a few questions, a few problems, a few issues, a few issues
a few a few questions, a few problems, a few issues, a few issues

CHỈ DÙNG VỚI DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

much much money, much time, much food, much water, much energy
little little trouble, little equipment, little meat, little patience
a little bit of a little bit of confidence, a little bit of sleep, a little bit of snow

DÙNG VỚI CẢ DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC

 

 

 

 

THE

countable the monkeys, the schools, the teachers, the boats, the bananas
uncountable the cheese, the machinery, the luggage, the grass, the knowledge
some countable some tables, some stores, some grapes, some cities, some nurses
uncountable some time, some news, some bread, some salt, some water
any countable any forks, any socks, any bathrooms, any waiters, any beliefs
uncountable any advice, any soap, any transportation, any gold, any homework
no countable no magazines, no chocolates, no pilots, no rings, no markers
uncountable no trouble, no grass, no scenery, no money, no furniture
a lot of countable a lot of animals, a lot of coins, a lot of immigrants, a lot of babies
uncountable a lot of help, a lot of aggravation, a lot of happiness, a lot of fun
lots of countable lots of computers, lots of buses, lots of parties, lots of colleges
uncountable lots of cake, lots of ice cream, lots of energy, lots of laughter
enough countable enough plates, enough onions, enough restaurants, enough worries
uncountable enough courage, enough wisdom, enough spaghetti, enough time

 

plenty of countable plenty of houses, plenty of concerts, plenty of guitars, plenty of
uncountable plenty of oil, plenty of sugar, plenty of cheese, plenty of space
4/5 - (81 bình chọn)

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *