Đảo ngữ trong cấu trúc “so/such…that”

Các câu đảo ngữ lần lượt sẽ là:
So + Adj/ Adv + V + S + that + mệnh đề
Such + to be + N + that + mệnh đề
Ví dụ: So heavy was the rain that we stayed at home./ Such was a heavy box that he could not lift it. (Trời mưa to đến nỗi chúng tôi ở nhà. / Cái hộp nặng đến nỗi anh ấy không thể nhấc nổi).
Lưu ý: Trường hợp “be so much/great” sẽ đổi thành “such be + noun”.
Ví dụ: “The new house is so great that everybody like it.” đổi thành “Such is the new house that everybody like it”. (Đây là ngôi nhà mới mà mọi người đều thích nó).

4.7/5 - (231 bình chọn)

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *