Mẫu câu hay sử dụng trong giao tiếp tiếng Anh

1. To expect somebody to do sth: mong đợi ai làm gì đó

To be expected to know sth: được mong đợi biết điều gì đó

2. To decide to do sth: quyết định làm gì
3. To be prepared to do sth= to be ready to do sth: sẵn sàng làm gì
4. How to do sth: cách để làm gì
5. To let + sb + bare verb = to allow sb to do sth: cho phép/đểai làm gì

 To make sb + bare verb = to forcesb to do sth: bắt ai làm gì

6. To begin/to start/to commence + Ving/ To V: bắt đầu làm gì
7. Like/love/hate/dislike + Ving: thích làm gì như thói quen ổn định

Like/love/hate/dislike + To V: thích làm gì trong 1 tình huống nhất thời

8. To get used/ accustomed to Ving: dần quen với việc gi
9. To allow/ To permit + Ving: cho phép việc gì

To forbid + Ving: cấm việc gì

To allow/ To permit + Sb + to V: cho phép ai làm gì

To forbid + Sb + to V: cấm ai làm gì

10. To consider + Sb + to be……: coi ai là…………..

To consider Ving: xem xét việc gì

11. To recommend Sb to V: khuyên ai làm gì

To recommend Ving: đề nghị, đề xuất việc gì

12. To require Sb to V: Yêu cầu ai làm gì = To ask/ to demand Sb to V
To require Ving = To need Ving = To need to be done: Cần được làm gì
13. To go on + Ving: tiếp tục làm gì
14. Like có thể cộng với 1 Ving với thích như 1 thói quen
Nhưng: “Would like + to V/ Sb to do sth”:thíchlàm gì/ thích ai đó làm gì
15. Can’t help Ving: không thể dừng/ không thể không làm gì
Draught (n): luồng gió ở trong phòng
16. To advise Sb to do sth: khuyên ai làm gì

To advise Sb not to do sth: khuyên ai đừng làm gì

17. To keep + Ving: liên tục làm gì đó

To wind (v): lên dây cót đồng hồ

18. To chase : rượt đuổi theo

To be run over: bị cán lên

19. To prefer doing to doing: thích làm gì hơn làm gì

20. To like Sb to V = To want Sb to V

21. Can’t bear Ving: không thể chịu đựng được

22. To suggest Ving: đề nghị làm việc gì

23. To decide not to enter for N: quyết định không đăng kí tham dự

24. To refuse to V: từ chối làm gì

To try to V: cố gắng làm gì

To try Ving: thử làm gì

25. To postpone Ving: trì hoãn làm việc gì

It is + too + adj + to V: …..quá ………..để làm gì……….

It is + adj + enough + to V: …..đủ……….. để làm gì……….

Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *