Phân biệt However và But

Phân biệt However và But
Cấu trúc và cách dùng của 2 liên từ HOWEVER và BUT gần giống nhau và rất khó để phân biệt.+ #HOWEVER nghĩa là “tuy nhiên”, sử dụng để thể hiện sự trái ngược không đối nghịch hoàn toàn giữa hai mệnh đề của câu.
Ví dụ:

 • I and Lan could fly via Campuchia, however, it isn’t the only way.
 • Jimmy is a very good student, however, Tom is much better than him.

#BUT nghĩa là “nhưng”, được sử dụng để nối hai mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau.
Ví dụ:

 • Lan did her homework, butNam didn’t.
 • It was midnight, butthe restaurant was still open.

Dấu hiệu để phân biệt và However và But
* HOWEVER
– Đứng đầu câu, sau nó có dấu “,”
– Đứng giữa câu trước nó có dấu “,”, và sau nó có dấu “,” hoặc có thể không có
– Đứng cuối câu và trước nó có dấu “,”
– However có nét nghĩa trang trọng hơn nên thường dùng trong văn viết.
Ví dụ:

 • Studying Enghlish is not easy, however,it is benificial.
 • We could fly via Vienna, howeverit isn’t the only way.
 • Lan is a very good student, howeverHung is much better than her
 • I agree with your scheme. I don’t think it’s very practical, however.

* BUT
– Không đứng đầu câu và cuối câu (trong văn viết).
– Thường đứng giữa câu, và trước nó có dấu “,”.
– But thường thông dụng hơn trong văn nói.
Ví dụ:

 • I tried my best to pass the exam, butI still failed.
 • She did her homework, but I didn’t
 • It was midnight, but the restaurant was still open
Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *