Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ
1. Cách rút gọn mệnh đề quan hệ
Nếu đại từ quan hệ đóng chức năng là tân ngữ trong mệnh đề quan hệ
–  lượt bỏ đại từ quan hệ.
It’s the best movie that I have ever seen.
It’s the best movie I have ever seen. (Đây là bộ phim hay nhất mà tôi đã từng xem).
2. Rút gọn bằng cách dùng V-ing.
Chúng ta có thể rút gọn theo cách V-ingtrong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể  chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện một hành động gì đó.
Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be (nếu có), sau đó, sau đó chuyển động từ chính sang dạng V-ing.
Ex: The woman who teaches English at his school is Ms.Smith.
–> The woman teaching English at his school is Ms.Smith. (Người phụ nữ  dạy tiếng Anh ở trường của anh ấy là cô Smith).
Ex: The man who was in charge of this department has just resigned.
–> The man in charge of this department has just resigned.
3. Rút gọn bằng cách dùng V-ed/ V3
Chúng ta có thể rút gọn theo cách V-ed/ V3 trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động, nghĩa là chủ ngữ bị thực hiện một hành động gì đó.Để rút gọn mệnh đề quan hệ, ta lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be (nếu có), sau đó, sau đó chuyển động từ chính sang dạng V-ed/ V3.
Ex: Some of the phones which were sold last month are broken
–>Some of the phones sold last month are broken. (Một số chiếc điện thoại được bán ra tháng trước bị hư hỏng.

Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *