this, that, these và those

this, that, these và those là các từ chỉ định trong tiếng Anh. Chúng ta dùng chúng để chỉ ra người và vật được nhắc đến và cho người nghe khái niệm về khoảng cách gần hay xa so với người nói.
This và that dùng cho danh từ số ít và danh từ không đếm được.
These và those dùng cho danh từ số số nhiều.
USAGE (Cách dùng)
1.Pointing to people / things (dùng để chỉ ngƣời / vật)-
This và these: dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc viết.
– This đi với động từ số ít, bổ nghĩa cho một ngƣời hoặc một vật.
– These đi với động từ số nhiều, bổ nghĩa cho nhiều ngƣời hoặc vật.
Ex:
– This book belongs to him.
– These are my brothers.
That và those: dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết.
– That đi với danh từ số ít.
– Those đi với danh từ số nhiều.
Ex:
– That woman is a professor.
– Those are computers.

Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *