TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO-INFINITIVE

TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO-INFINITIVE
Cách dùng TỪ ĐỂ HỎI ĐI VỚI TO-INFINITIVE
I don’t know what I should do.
Tôi không biết nên làm gì.
I don’t know what to do.
Sam can’t decide whether she should go or stay home.
Sam không thể quyết định sẽ đi hay ở nhà.
Sam can’t decide whether to go or (to) stay home.
Please tell me how I can get to the bus station.
Vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để đi đến trạm xe buýt.
Please tell me how to get to the bus station.
Ha told us where we could find it.
Hà nói cho chúng tôi nơi để kiếm cái đó.
Ha told us where to find it.
Từ để hỏi (when,where, how, who, whom, whose, what, which) và whether đứng trước To-infinitive.
Mỗi cặp câu ví dụ có nghĩa giống nhau.
Chú ý: 
(Wh) + to-Infinitive = should / can / could. 

Rate this post

EnglishKungFu

Học tiếng anh online cùng KFE để nâng tầm kiến thức của bạn. Rất nhiều bài viết hay về ngữ pháp tiếng anh, tiếng anh giao tiếp đang chờ bạn tìm hiểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *